Politika soukromí

Děkujeme za dosavadní důvěru, kterou projevujete vůči našim Servisům. Ke dni 25.května 2018 vstupuje v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volnosti průtoku těchto údajů a také o zrušení nařízení 95/46/ES (běžně nazývané „GDPR”). GDPR bude platit ve stejném rozsahu ve všech státech Evropské Unie, tedy rovněž v Polsku a zavádí řadu změn zásad upravujících zpracování osobních údajů, které budou ovlivňovat četné oblastí společenského života, s toho využívání internetových služeb, jako jsou mezi jiným služby Servisů www.doradcasmaku.pl, www.sklep.prymat.pl, www.prymatgastroline.pl, www.tonaturalne.pl. ( dále jen „Servis”).

V případě zavedení  změn do této politiky soukromí přijmeme opatření abychom Vám oznámili tuto skutečnost, tzn. dáme v Servisu inzerát a uvedeme v něm změněnou politiku soukromí. Zveme Vás k systematickému seznamování se s naši politikou soukromí.

Správcem, tedy subjektem rozhodujícím o tom, jak se budou využívat Vaše osobní údaje, je PRYMAT spólka s ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem v Jastrzębiu Zdroju, ul. Chlebowa 14, 44-337 Jastrzębie Zdrój, zapsaná pod číslem KRS 0000059133 do rejstříku podnikatelů Celostátního soudního rejstříku vedeného u Obvodního soudu v Gliwicích, X.obchodní oddělení Celostátního soudního rejstříku, s číslem DIČ 6332014478, IČO 276681517 doručovací adresa: ul. Raclawicka 58, 30-017 Kraków, číslo telefonu: 012 252 88 21 a číslo faxu: 012 252 88 43 (dále jen „Prymat” nebo „My”). Můžete nás rovněž kontaktovat na emailové adrese: GDPR@prymat.pl

Co to jsou osobní údaje?

Osobní údaje to jsou, podle GDPR, informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. V případě využívání našich servisů takovými údaji jsou např. emailová adresa se jménem a příjmením, IP adresa nebo Vaše údaje na účtu služby nabízené společnosti Prymat. Osobní údaje se mohou zapsat v cookies souborech nebo podobných technologiích instalovaných na našich stránkách a zařízeních námi nebo jinými subjekty se kterými spolupracujeme hlavně v marketingovém oboru, a také třetími subjekty jako je např. Facebook, Google. Rovněž využíváme analytické programové vybavení třetích subjektů (např. Google Analytics), které uvádí v konečném zařízení kódy umožňující sbírání osobních údajů.

Uvedení osobních údajů je dobrovolné, je však nezbytné pro uzavření prodejních smluv a smlouvy o poskytování elektronických služeb. Vaše osobní údaje dostáváme od Vás během registrace účtu, a také v průběhu Vaše aktivity v našem servisu.

Proč zpracováváme Vaše osobní údaje ?

Zpracováváme Vaše osobní údaje, jelikož je to nezbytné pro realizaci smlouvy uzavřené s Vámi, z toho pro:

 • zřizování a řízení Vašeho účtu a uzavírání obchodů;
 • expedici výrobků, které jste objednal;
 • vyřizování reklamací a vrácení;
 • vyřizování dotazů a hlášení, které nám posíláte (např. prostřednictvím kontaktního formuláře);
 • řízení bezpečnosti obchodů,
 • zajištění nejlepší obsluhy klienta

Rovněž zpracováváme Vaše osobní údaje s níže uvedeným cílem, na základě právně odůvodněného zájmu Prymat, kterým je:

 • monitorování Vaši aktivity na našich stránkách
 • přizpůsobení obsahu dle Vašich preferencí, na základě předtím prohlíženého obsahu stránky, nebo hlavně výrobků/předpisů/služeb, o které máte zájem,
 • provádění marketingových aktivit, aby u Vás vzbudit zájem o vlastní služby našeho servisu, a nabídnout Vám vydavatelské novinky,
 • zajištění platebních služeb,
 • vymáhání pohledávek; vedení soudních, arbitrážních a mediačních řízení,
 • zajištění řádného dodržování předpisů daňového zákona a předpisů o účetnictví,
 • předcházení porušování autorských práv (např. vodoznak obsahující Vaše údaje),
 • zajištění bezpečnosti realizace obchodů, z toho předcházení páchání trestných činů,
 • provádění statistických analýz,
 • uchovávání údajů pro archivační účel, a zajištění zúčtovatelnosti (vykázání splnění povinností vyplývajících ze zákona),
 • organizace soutěží, propagačních akcí, budování loajalitních a partnerských programů

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů nám umožní zpracování Vašich osobních údajů za účelem:

 • odesílání obchodních informací
 • posílání Vám informací v podobě newslettera

Udělený společnosti Prymat souhlas se zpracováním osobních údajů můžete vzít zpět v libovolném momentě tak jednoduše jak jsi jej vyjádřil, rovněž můžete kontaktovat Prymat prostřednictvím libovolných komunikačních prostředků. Prymat bude zpracovávat Vaše údaje až do doby zrušení souhlasu.

Proč potřebujeme Vaše osobní údaje ?

Žádáme, aby jste uvedl své osobní údaje, abychom mohli uzavřít a realizovat smlouvu uzavřenou s Vámi, a tím umožnit nám:

 • přímý kontakt s Vámi,
 • obsluhu Vašeho uživatelského účtu
 • informování Vás o průběhu realizace objednávky,
 • informování Vás o expedici objednávky,
 • informování Vás o průběhu reklamačního řízení, obsluhy vrácení,
 • informování Vás o výrobcích, o které můžete mít zájem

Za tímto účelem budeme potřebovat Váš email, adresu bydliště, a číslo telefonu. Pokud jste náš Partner nebo účastník propagačních akcí a soutěží – budeme potřebovat také doplňující údaje žádané kvůli daňovým předpisům.

Vaše osobní údaje se také mohou zpracovávat automatizovaným způsobem (z toho formou profilování), avšak toto nebude pro Vás působit žádné právní následky nebo podobně podstatně ovlivňovat vaši postavení. Profilování osobních údajů společnosti Prymat spočívá ve zpracování těchto údajů (rovněž automatizovaným způsobem), jejich využívání ke hodnocení některých informací o Vás, zejména k analýze nebo prognóze osobních preferencí a zájmů.

Cookies

Na našich internetových stránkách a v aplikacích používáme technologie, jako jsou cookie soubory, local storage a podobné sloužící ke sbírání a zpracování osobních údajů a provozních údajů za účelem personalizace poskytovaných textů a reklam a analyzování pohybu na našich stránkách. Takto tuto technologii využívají rovněž naši Důvěrní Partneři, kteří také chtějí poskytovat reklamy co nejlépe přizpůsobené Vašim preferencím. Cookies jsou to informační údaje zapisované v souborech a uchovávané na Vašim konečným zařízení (tj. Váš počítač, tablet, telefon apod.), které prohlížečka posílá do serveru vždy při vstupu na stránku z tohoto zařízení, když navštěvujete naše stránky. Informujeme Vás, že v libovolném momentě můžete změnit nastavení prohlížečky, aby se omezilo nebo vypnulo fungování cookies souborů apod., a  odstranit tyto soubory z Vašeho zařízení. Ohledně cookies souborů doporučujeme seznámení se s Politikou cookies dostupnou na stránce našeho Servisu.

Společenské webové systémy

Prymat zpracovává osobní údaje návštěvníků profilu vedeného ve společenském webovém systému Facebook. Tyto údaje se zpracovávají výhradně v souvislosti s vedením profilu, z toho za účelem informování o aktivitě, propagování servisu, a také poskytování odpovědí na krátké dotazy kladené prostřednictvím komunikátoru Facebook. Právním základem zpracování osobních údajů společnosti Prymat je proto její oprávněný zájem, spočívající v propagování vlastní značky a nutnost zpracování pro splnění závazku v rozsahu, v jakém se dotazy kladené prostřednictvím messengera Facebook týkají reklamací.

Vaše oprávnění vůči Prymat v oboru zpracovaných údajů.

Prymat zaručuje splnění všech Vaších práv vyplývajících ze všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), tj.

 • právo přístupu ke svým osobním údajům, tedy právo získat potvrzení zda zpracováváme údaje a informaci ohledně jejich zpracování,
 • právo k opravení a odstranění svých údajů – pokud jsou Vaše údaje nesprávné nebo nekompletní nebo zrušíte svůj souhlas s jejich zpracováním,
 • právo omezit zpracování svých údajů – na dobu vysvětlení, opravy, podání odporu – neodstraníme Vaše údaje, a jen omezíme jejich zpracování,
 • právo jejich převodu, tedy obdržení nám doručených osobních údajů a jejich poskytnutí jinému správci,
 • nepodléhání automatizovanému rozhodování, z toho profilování,
 • právo podat odpor vůči zpracování Vašich osobních údajů.
 • právo podat stížnost do orgánu dozoru v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů – Předsedy úřadu ochrany osobních údajů,

Můžete v libovolném momentě podat odpor vůči zpracování svých údajů pro přímé marketingové účely, z toho profilování, pokud se zpracování koná ve spojení s oprávněným zájmem správce. Můžete také v libovolném momentě podat odpor, z příčin souvisejících s Vaším zvláštním postavením vůči zpracování svých údajů pro přímé marketingové účely, z toho profilování, pokud se zpracování koná ve spojení s oprávněným zájmem správce

Poskytování Vašich osobních údajů

Zvlášť pečujeme o bezpečnost Vašich osobních údajů, a přijímáme vhodná opatření, aby Vaše údaje byly bezpečné. Přesto však pro Vaše pohodlí využíváme četná moderní a funkční technická řešení, jež Vám umožňují pohodlný nákup, a nám správnou obsluhu klienta. Z toho část Vašich osobních údajů poskytujeme platebním subjektům, subjektům podporujícím poštovní, kurýrské, logistické služby, auditní a konsultingové služby, marketingové akce, a také veřejným orgánům, které se zabývají stíháním zneužití a přestupků, a finanční kontrolou.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje uchováváme nejdéle pokud jsou potřebné pro správnou kvalitu obsluhy a závisle na režimu a účelu jejich získání tyto uchováváme:

 1. Uzavření smlouvy – po dobu jejího trvání a po jejím ukončení pro:
 • vymáhání nároků souvisejících s realizovanou smlouvou
 • realizaci povinností vyplývajících z právních předpisů, z toho hlavně daňových a účetních,
 • předcházení zneužitím nebo trestným činům,
 • statistický a archivační účel,
 1. Marketingová činnost – po dobu trvání smlouvy, poskytování zvláštního souhlasu se zpracováním těchto údajů – do doby ukončení činnosti související s obsluhou transakce, podání Vámi odporu vůči tomuto zpracování nebo zrušení souhlasu.
 2. Prodejní a propagační činnost – např. soutěže, propagační akce – po dobu trvání a zúčtování těchto akcí.
 3. Operační činnost - do doby promlčení povinností Prymat uložených Nařízením GDPR a příslušnými národními předpisy, za účelem vykázání řádnosti při zpracování osobních údajů.

Bezpečnost osobních údajů

Chceme Vás ujistit, že budeme jednat s patřičnou opatrnosti volíc a používajíc adekvátné k ohrožením a druhu údajů technické a organizační prostředky za účelem řádného zajištění zpracovaných osobních údajů před neoprávněným přístupem, změnou, zkreslením, zničením nebo odstraněním.

Prymat průběžně provádí analýzu rizika aby se zajistilo, že osobní údaje zpracovává bezpečným způsobem, zajišťujícím především, že přístup k údajům mají výhradně oprávněné osoby a jen v rozsahu, v jakém je to nezbytné z důvodu jejich úloh. Prymat pečuje o to, aby veškeré operace s osobními údaji byly registrované a prováděné jen oprávněnými pracovníky a spolupracovníky.

Prymat přijímá veškerá nezbytná opatření, aby rovněž jeho subdodavatelé a jiné spolupracující subjekty poskytovaly záruku používání vhodných bezpečnostních prostředků v každém případě, když zpracovávají osobní údaje pro Prymat.

Zástupce pro ochranu osobních údajů.

Prymat jako Správce údajů stanovil Zástupce pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat prostřednictvím e-mail GDPR@prymat.pl při každé záležitosti týkající se zpracování osobních údajů.

Tato Politika Soukromí platí ode dne 25.května 2018.

Zpracováváme Vaše osobní údaje a využíváme cookies, abychom Vám ulehčili využívání našich služeb. Dověďte se více o naši Zásady ochrany soukromí.
Seznamte se s Informační povinnost.
Zarządzaj plikami cookies